Over Student Hotspot

“Student Hotspot” is een plaats in Hasselt waar meer dan 15.000 studenten met elkaar en met de omgeving in contact kunnen komen. Het is een centraal punt - fysiek & online - dat de verbinding legt tussen bestaande studentenorganisaties en nieuwe, complementaire initiatieven die voor studenten relevant zijn. De studentencommunity geeft zichzelf hiermee een gezicht en creëert een overkoepelend netwerk.

Als student kan je er allerlei melden en te weten komen in verband met het studentenleven, je kan meewerken aan nieuwe initiatieven en beroep doen op de studentendienstverlening.

Als Hasselaar kan je er terecht voor (ver)huuradvies, bijlessen, bedrijfsadvies en samenwerkingsvoorstellen waarbij studenten betrokken zijn.

Een organisatie, handelszaak of bedrijf kan beroep doen op studenten via studentenjobs, vrijwilligers, studentenprojecten of een van de studentenbedrijven die door Student Hotspot extra in de kijker gezet worden.

Hopelijk kunnen we je snel verwelkomen in ons huis voor, door en met studenten!

Hulp – uit alle hoeken – is natuurlijk meer dan welkom!
Wil je meedenken, een bijdrage leveren of je schouders mee onder dit project zetten?

Laat dan zeker van je horen via info@studenthotspot.be!

Je vindt ons ook op de website van www.goededoelen.be.